Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri dan Artinya

Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri
Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri
Avatar
Riska
Print PDF

Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri dan Artinya-Suku Sunda, salah satu suku besar di Indonesia, memiliki khazanah budaya dan kearifan lokal yang begitu kaya. Salah satu warisan bijak yang patut ditelusuri adalah kata-kata sunda buhun atau petuah kuno yang mengandung nilai-nilai luhur. Di antara kata-kata buhun tersebut, terdapat ungkapan “ngaji diri” yang mengajarkan pentingnya mengenal dan merenungi diri sendiri sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup.

Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri dan Artinya

Kata “ngaji” dalam bahasa Sunda berarti membaca atau mempelajari sesuatu. Sedangkan kata “diri” merujuk pada hakekat diri sendiri. Dengan demikian, “ngaji diri” dapat diartikan sebagai upaya mempelajari dan mengenal diri sendiri secara mendalam, baik aspek lahir maupun batin.

Berikut adalah beberapa kata-kata sunda buhun tentang ngaji diri yang patut kita renungkan:

 1. “Ngaji diri teh pikeun ngarti ka jatidiri jeung ngarti ka pati sorangan.” (Mempelajari diri sendiri adalah untuk memahami jati diri dan memahami kematian diri sendiri)

Ungkapan ini mengajarkan bahwa dengan ngaji diri, kita akan memahami siapa diri kita sebenarnya dan menyadari bahwa suatu saat kita akan menghadapi kematian. Pemahaman ini akan menuntun kita untuk hidup lebih bermakna dan selalu mempersiapkan diri.

 1. “Ngaji diri pikeun meunang kabagjan lahir jeung batin.” (Mempelajari diri sendiri untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin)

Kata-kata ini menekankan bahwa ngaji diri adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan mampu mengendalikan diri dan meraih ketenangan jiwa.

 1. “Ngaji diri pikeun meunang panahleuweungan.” (Mempelajari diri sendiri untuk meraih petunjuk)

Petuah ini mengisyaratkan bahwa dengan ngaji diri, kita akan mendapatkan petunjuk dan arahan dalam menjalani kehidupan. Kita akan lebih mudah menemukan jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan.

 1. “Ngaji diri pikeun ngarah kana kasampurnaan.” (Mempelajari diri sendiri untuk menuju kesempurnaan)

Ungkapan ini menegaskan bahwa ngaji diri adalah upaya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dengan mengenal diri sendiri secara utuh, kita akan mampu memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas diri menuju kesempurnaan.

 1. “Ngaji diri teh pikeun meunang panahleuweungan ti Nu Kawasa.” (Mempelajari diri sendiri untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa)

Petuah ini mengisyaratkan bahwa dengan ngaji diri, kita akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan lebih dekat dengan sang Pencipta dan mendapatkan pencerahan hidup yang sejati.

Kata-kata sunda buhun tentang ngaji diri ini mengandung makna yang begitu dalam dan berharga. Melalui ajaran-ajaran tersebut, kita diingatkan untuk selalu merenungi diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan kita, serta terus berupaya memperbaiki diri menuju kesempurnaan hidup.

Kearifan Lokal Penuh Makna

Pepeling atau kata bijak Sunda buhun merupakan warisan budaya leluhur Sunda yang sarat dengan makna dan nilai-nilai luhur. Kata-kata ini tidak hanya indah didengar, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam untuk menjalani kehidupan.

Berikut beberapa contoh kata bijak Sunda buhun beserta artinya:

1. “Ulah ngumbar nafsu sabab nafsu nu matak kaduhung awak nu bakal katempuhan.”

Artinya: Jangan mengejar hawa nafsu karena hawa nafsu membawa kesesatan dan diri sendiri yang akan terjerumus.

Makna: Pepeling ini mengingatkan kita untuk selalu mengendalikan hawa nafsu dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang salah. Hawa nafsu dapat membawa kita ke jurang kehancuran.

2. “Sacangreud pageuh sagolek pangkék.”

Artinya: Sekali terpatah hati, sulit untuk kembali utuh.

Makna: Pepeling ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan dan menjaga perasaan orang lain. Luka hati yang mendalam dapat sulit untuk disembuhkan.

3. “Ulah lali ka purwadaksina.”

Artinya: Jangan lupa asal-usul.

Makna: Pepeling ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan menghargai leluhur serta asal-usul kita. Kita harus selalu ingat dari mana kita berasal dan bagaimana kita bisa mencapai posisi saat ini.

4. “Kudu hadé gogog hadé tagog, hade omong bari hade lampah.”

Artinya: Harus baik hati, baik berbicara, dan baik dalam bertindak.

Makna: Pepeling ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang utuh dengan selalu berusaha untuk menjadi baik dalam segala hal. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus seimbang.

5. “Ulah agul ku payung butut, sagala nu dipiboga kadar titipan tinu Maha Kawasa.”

Artinya: Jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena semuanya hanya titipan Tuhan Yang Maha Kuasa.**

Makna: Pepeling ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak sombong. Segala harta dan kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah SWT dan dapat diambil kapan saja.

6. “Mumping sare, kudu dihari sare.”

Artinya: Menyimpan bersama, harus pada waktunya bersama.**

Makna: Pepeling ini mengajarkan kita untuk selalu menyimpan dan menggunakan sesuatu pada waktunya. Jangan menunda-nunda pekerjaan dan nikmati apa yang kita miliki bersama orang-orang terkasih.

7. “Aya nu manggalikeun diri, aja ngabogaan rikeun.”

Artinya: Ada yang mencari diri, jangan biarkan terlepas.**

Makna: Pepeling ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kesempatan untuk memperbaiki diri tidak datang dua kali, jangan biarkan terlepas.

8. “Mun tukang ngala panen, ayeuna leungit leumpang.”

Artinya: Jika tidak bisa memuja hasil, sekaranglah saatnya bertobat.**

Makna: Pepeling ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita capai dan tidak sombong. Jika kita merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, sekaranglah saatnya untuk memperbaiki diri dan berusaha lebih keras.

Quotes Sunda Buhun: Mutiara Kearifan Lokal

Pepatah Sunda buhun, atau quotes Sunda kuno, adalah permata budaya yang menawarkan nasihat bijak dan pandangan hidup yang mendalam. Kata-katanya sederhana namun kaya makna, membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Berikut beberapa quotes Sunda buhun yang inspiratif:

Tentang Sikap Hidup:

 • “Hirup sing dépé-dépé handap asor, ulah adigung adiguna asa aing uyah kidul.” (Hiduplah rendah hati, jangan sombong seolah-olah diri paling jago)
 • “Saur urut teu puguh, silih asah silih asih silih didik.” (Hidup bermasyarakat harus rukun, tolong menolong, saling peduli)
 • “A sedikit saeutik lama-lama jadi gunung.” (Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung – kerja keras membuahkan hasil)
 • “Sieur teu puguh, leueur teu hasil.” (Banyak bicara tidak ada gunanya, banyak kerja tidak ada hasilnya – keseimbangan antara perkataan dan tindakan)

Hubungan:

 • “Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian.” (Hidup bergaul dengan orang lain harus rukun, damai, dan saling membantu)
 • “Rungkad nu sae atoh ka batur, goreng nu goreng sorangan atoh ka diri.” (Teman yang baik akan menasehati, nasehat diri sendiri lebih pahit)
 • “Mulang-mulang kana waktu, balik deui kana janji.” (Ingatlah pada waktunya, tepatilah janji)

Kebijaksanaan:

 • “Ulah ngumbar nafsu sabab nafsu nu matak kaduhung awak nu bakal katempuhan.” (Jangan mengejar hawa nafsu karena hawa nafsu membawa kesesatan)
 • “Sacangreud pageuh sagolek pangkék.” (Sekali terpatah hati, sulit untuk kembali utuh – jaga kehati-hatian dalam bertindak)
 • “Ulah lali ka purwadaksina.” (Jangan lupa asal-usul – hormati dan hargai leluhur)

Menemukan Kearifan dalam Pepatah Leluhur

Pepatah Sunda buhun, atau kata-kata bijak Sunda kuno, merupakan warisan budaya yang sarat makna dan nilai-nilai luhur. Kata-katanya sederhana namun kaya makna, membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Berikut beberapa kata-kata Sunda buhun ngaji diri beserta artinya:

1. “Ngan ukur cicing dipalang, ngan jeungkar teuing di jalan, ngan jelema teuing di hati.”

Artinya: Jangan hanya berdiam diri di rumah, jangan terlalu banyak bepergian, dan jangan terlalu banyak memikirkan orang lain.

Makna: Pepatah ini mengingatkan kita untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Kita harus keluar dari zona nyaman, namun tidak boleh terlalu berlebihan. Kita juga harus peduli dengan orang lain, namun tidak boleh sampai melupakan diri sendiri.

2. “Kabogoh jauh ka tanah, mangga nyaruput ka loha.”

Artinya: Cinta yang besar datang dari mana saja, bahkan dari hal yang tidak terduga.

Makna: Pepatah ini mengajarkan kita untuk membuka hati dan menerima cinta dari mana saja. Cinta tidak selalu datang dari orang yang sempurna, tetapi bisa datang dari orang yang tidak terduga.

3. “Ka endog bilih beungeut taya, ka hejo bilih kembang taya.”

Artinya: Telur yang tidak memiliki mulut tidak bisa berkata apa-apa, dan rumput yang hijau tidak bisa berbunga.

Makna: Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

4. “Matak dija teu asa neda.”

Artinya: Mata yang melihat tidak selalu bisa meminta belas kasihan.

Makna: Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita harus melihat orang lain yang kurang beruntung dan membantu mereka semampu kita.

5. “Ngunjing ulah diri, teu kungsi ngaraoskeun jalmi.”

Artinya: Intropeksi diri, jangan hanya mengkritik orang lain.

Makna: Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan diri sendiri. Kita tidak boleh hanya fokus pada kekurangan orang lain, tetapi juga harus melihat kekurangan diri sendiri.

6. “Gung ruang, gung jati.”

Artinya: Semakin tinggi, semakin jatuh.

Makna: Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Semakin tinggi kita mencapai puncak, semakin besar kemungkinan kita untuk jatuh.

Kumpulan Kata-Kata Sunda Buhun Ngaji Diri: Menemukan Kearifan dalam Pepatah Leluhur

Pepatah Sunda buhun, atau kata-kata bijak Sunda kuno, merupakan warisan budaya yang sarat makna dan nilai-nilai luhur. Kata-katanya sederhana namun kaya makna, membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Berikut kumpulan kata-kata Sunda buhun ngaji diri beserta artinya:

Kehidupan:

 • “Hirup sing dépé-dépé handap asor, ulah adigung adiguna asa aing uyah kidul.” (Hiduplah dengan rendah hati, jangan sombong seolah-olah diri paling jago.)
 • “Saur urut teu puguh, silih asah silih asih silih didik.” (Hidup bermasyarakat harus rukun, tolong menolong, saling peduli.)
 • “A sedikit saeutik lama-lama jadi gunung.” (Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung – kerja keras membuahkan hasil)
 • “Sieur teu puguh, leueur teu hasil.” (Banyak bicara tidak ada gunanya, banyak kerja tidak ada hasilnya – keseimbangan antara perkataan dan tindakan)

Diri Sendiri:

 • “Ngunjing ulah diri, teu kungsi ngaraoskeun jalmi.” (Intropeksi diri, jangan hanya mengkritik orang lain.)
 • “Gung ruang, gung jati.” (Semakin tinggi, semakin jatuh – rendah hati dan tidak sombong)
 • “Ulah ngumbar nafsu sabab nafsu nu matak kaduhung awak nu bakal katempuhan.” (Jangan mengejar hawa nafsu karena hawa nafsu membawa kesesatan)
 • “Sacangreud pageuh sagolek pangkék.” (Sekali terpatah hati, sulit untuk kembali utuh – jaga kehati-hatian dalam bertindak)
 • “Ulah lali ka purwadaksina.” (Jangan lupa asal-usul – hormati dan hargai leluhur)

Hubungan:

 • “Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian.” (Hidup bergaul dengan orang lain harus rukun, damai, dan saling membantu)
 • “Rungkad nu sae atoh ka batur, goreng nu goreng sorangan atoh ka diri.” (Teman yang baik akan menasehati, nasehat diri sendiri lebih pahit)
 • “Mulang-mulang kana waktu, balik deui kana janji.” (Ingatlah pada waktunya, tepatilah janji)

Kesimpulan:

Oleh karna itu sepositif  membuat artikel tentang Kata Kata Sunda Buhun Ngaji Diri dan Artinya  mengandung pesan luhur dan ajaran bijak yang patut kita teladani. Dengan mempelajari dan mengenal diri sendiri secara mendalam, baik lahir maupun batin, kita akan mampu meraih kebahagiaan sejati, mendapatkan petunjuk hidup, serta menuju kesempurnaan diri.

Ngaji diri bukanlah sekadar proses intelektual, melainkan juga merupakan perjalanan spiritual yang mendalam. Melalui proses ini, kita akan mampu mengendalikan nafsu dan ego, meraih ketenangan jiwa, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam khazanah budaya Sunda, kata-kata buhun tentang ngaji diri menjadi warisan kebijaksanaan yang sangat berharga. Ajaran-ajaran ini perlu dilestarikan dan diteruskan kepada generasi muda agar mereka dapat menapaki jalan penerang diri dan meraih kesempurnaan hidup.