Kata Kata Bahasa Sunda Sedih tentang Kehidupan dan Cinta

Kata Kata Bahasa Sunda Sedih
Kata Kata Bahasa Sunda Sedih
Avatar
Riska
Print PDF

Kahirupan manusa teh saperti roda berputar, aya mangsa bungah aya mangsa sedih. Dina waktos mangsa kasadihan, urang Sunda boga cara anu khas pikeun ngabedakeun rasa nanging sedih nu katampan dina mangsa hirup. Éta cara téh ngaliwatan kecap-kecap atawa paribasa anu sarat ku harti jeung rasa kasadihan nu poén.

Kata Kata Bahasa Sunda Sedih tentang Kehidupan dan Cinta

Dina ieu tulisan, urang bakal nyelompok kasadihan anu katampan dina hirup urang Sunda, ngaliwatan paribasa atawa kecap-kecap anu ngabogaan harti sedih. Baris di tampi jeung hakasih, harayang mugia anu maca baris ngarti yén kasadihan anu di sandiangkeun téh lain hal anu kedah di pikasiheun, tapi kudu di tampi jeung sabada batin.

 1. Kasadihan lantaran Kapungkur Dina hirup urang Sunda, aya istilah “ngabongkar susukna” anu ngabogaan harti yén hiji jalma ngabuka kabéh kasadihan atawa kabungahan anu kapungkur. Ieu paribasa nuduhkeun yén urang Sunda teu bisa ngalaleungit-hirupna anu geus kapungkur.
 2. Kasadihan lantaran Kalepatan “Mun geus matak pisucian, moal pisacareman” nuduhkeun kasadihan urang Sunda lantaran matak kalepatan. Kalakuan anu geus matak dosa moal bisa di peres, ngan bisa di tingall ku batin anu sucina.
 3. Kasadihan lantaran Kamalangan “Kabungaran teu langgeng, kasiah bari di hargaan” nuduhkeun yén kasadihan urang Sunda bisa datang lantaran kamalangan atawa kamaliran nu teu di sangka. Hirup moal langsungna ngan kabungahan, bakal aya kasadihan nu datang.
 4. Kasadihan lantaran Kasieunan “Ulah rek ulah rek, da kakara dongkap kari” nuduhkeun kasadihan urang Sunda anu datang lantaran kasieunan. Sikep teu puguh sarta kursungan sakumaha bae baris nimbulkeun kasadihan.
 5. Kasadihan lantaran Kaawon “Teu acan ngarenah, sangu awon” nuduhkeun kasadihan urang Sunda anu datang lantaran kaawon atawa kakirangan. Kahirupan anu teu sampurna sarta kacurigaan baris nimbulkeun kasadihan.
 6. Kasadihan lantaran Kahakanan “Mun geus keuheul hampang, berak berakna” nuduhkeun kasadihan urang Sunda anu datang lantaran kahakanan atawa kasukeran. Situasi nu teu babarengan nimbulkeun kasusah.
 7. Kasadihan lantaran Kapalesan “Luhur ngaheuleut, handap ngabaheur” nuduhkeun kasadihan urang Sunda anu datang lantaran kapalesan. Urang nu sampurna ku lahir batin teu aya, sadayana bakal ngalaman kahirupan nu aya luhur handapna.
 8. Kasadihan lantaran Kaduawaan “Mun geus lain sasatoan, piceun ngumis” nuduhkeun kasadihan urang Sunda anu datang lantaran duawaan atawa kaduhung. Hirup anu aya pangdunana, baris nimbulkeun kasadihan bilih teu bisa ngarengkuhan.

Kata-kata Sunda Sedih tentang Kehidupan

Berikut beberapa kata-kata Sunda sedih tentang kehidupan yang penuh makna:

1. “Hirup mah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh.”

Artinya: Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.

2. “Acan aya anu leuwih sengsara tibatan kita, kudu sabar jeung tegar ngadobrol hirup.”

Artinya: Selalu ada yang lebih sengsara daripada kita, jadi harus sabar dan tegar dalam menjalani hidup.

3. “Kadang hirup ieu ngarasa heueuh, tapi inget masih loba anu leuwih heueuh tibatan kita.”

Artinya: Kadang hidup ini terasa berat, tapi ingatlah masih banyak yang lebih berat daripada kita.

4. “Ulah gampang nyerah jeung putus asa, hirup ieu masih panjang jeung loba anu bisa di lakukeun.”

Artinya: Jangan mudah menyerah dan putus asa, hidup ini masih panjang dan banyak yang bisa di lakukan.

5. “Sanajan hirup ieu heuheuy jeung deudeuh, tapi masih aya kasempetan pikeun bahagia.”

Artinya: Meskipun hidup ini berat dan penuh rintangan, tapi masih ada kesempatan untuk bahagia.

Berikut beberapa kata-kata Sunda sedih lainnya:

 • “Cik di hateun, teu aya nu ngarti jeung nu ngarasakeun.” (Terluka di hati, tidak ada yang mengerti dan merasakannya.)
 • “Hirup ieu bagaikan mimpi, kadang indah kadang pahit.” (Hidup ini seperti mimpi, kadang indah kadang pahit.)
 • “Kadang kangen jeung masa laluku, tapi teu bisa balik deui ka harita.” (Kadang rindu dengan masa laluku, tapi tidak bisa kembali ke masa itu lagi.)
 • “Hirup ieu penuh cobaan, kudu kuat jeung tegar ngadobrolna.” (Hidup ini penuh cobaan, harus kuat dan tegar dalam menjalaninya.)
 • “Kadang lara hate beunang jeung kenangan pahit.” (Kadang rasa sakit hati kalah dengan kenangan pahit.)

Tips:

 • Anda dapat menggunakan kata-kata Sunda sedih ini untuk mengungkapkan perasaan Anda tentang kehidupan.
 • Anda juga dapat menambahkan kata-kata Anda sendiri untuk membuat kata-kata tersebut lebih personal.
 • Kata-kata sedih ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup.

Kata-kata Sedih Bahasa Sunda

Berikut beberapa kata-kata sedih dalam Bahasa Sunda beserta artinya:

umum:

 • Hirupmah heuheuy jeung deudeuh (Hidup ini antara bahagia dan sedih)
 • Rasa anu kacapi teu bisa di pendam (Perasaan yang terpendam tidak bisa disembunyikan)
 • Hati anu pilu bagaikan di sayat sembilu (Hati yang pilu bagaikan di sayat sembilan pisau)
 • Nangis teu bisa ngales, hideung teu bisa ngaduk (Menangis tidak bisa di hentikan, sedih tidak bisa di pendam)
 • Kanyaah teu kakangenan, kangen teu kaparingan (Rindu tidak teringat, teringat tidak bertemu)

tentang cinta:

 • Cinta anu bersemi di hate, rontok di saat hujan badai (Cinta yang bersemi di hati, rontok saat hujan badai)
 • Di sangka jodoh ternyata serumpun padi (Di sangka jodoh ternyata sepupuh)
 • Nyakit hati teu bisa di obatin ku duit (Sakit hati tidak bisa diobati dengan uang)
 • Kasmaran teu kasampean, bagaikan di tinju di dada (Kasmaran tidak terkabul, bagaikan di tinju di dada)
 • Di cinta tapi teu dicintai, bagaikan kembang layu di taman (Di cintai tapi tidak mencintai, bagaikan bunga layu di taman)

tentang kehidupan:

 • Hirup ieu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah (Hidup ini bagaikan roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah)
 • Manusia tidak luput dari kesalahan (Manusia tidak luput dari kesalahan)
 • Kadang bahagia kadang sedih, itulah kehidupan (Kadang bahagia kadang sedih, itulah kehidupan)
 • Bersabarlah dalam menghadapi cobaan (Bersabarlah dalam menghadapi cobaan)
 • Jangan pernah menyerah dalam meraih mimpi (Jangan pernah menyerah dalam meraih mimpi)

Pepatah Sunda:

 • Ukup silih asih, silih asah, silih asuh (Cukup saling mengasihi, saling mengajari, saling mengasuh)
 • Hirup ieu saunggaluh, kudu silih tulung jeung silih asih (Hidup ini satu rumpun, harus saling tolong menolong dan saling mengasihi)
 • Batu belah jadi dua, tapi hati teu bisa dibelah dua (Batu belah jadi dua, tapi hati tidak bisa dibelah dua)
 • Malu bertanya sesat di jalan (Malu bertanya sesat di jalan)
 • Lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik (Lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik)

Lagu Sunda yang Sedih:

 • Kasih Sareng Rame oleh Euis Komariah
 • Rindu Asih oleh Hetty Koes Endang
 • Gojang Dangdut oleh Abah Lando
 • Tanjung Sari oleh Doel Sumbang
 • Maenem oleh Tita Sari

Catatan:

 • Kata-kata sedih dalam Bahasa Sunda bisa diungkapkan dengan berbagai cara, baik melalui ungkapan umum, ungkapan tentang cinta, ungkapan tentang kehidupan, pepatah Sunda, maupun lagu Sunda yang sedih.
 • Arti dari kata-kata sedih tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan cara penyampaiannya.

Kata-kata Sedih Bahasa Sunda dan Artinya

Berikut beberapa kata-kata sedih dalam Bahasa Sunda beserta artinya:

umum:

 • Kabeurangan: Kehilangan
 • Kacidaan: Kecewaan
 • Kacapi: Kesedihan
 • Kanyaah: Rindu
 • Kasangsaran: Kesusahan
 • Katingalihan: Kecemasan
 • Kaurungan: Kesempitan
 • Kaurungan: Kesempitan
 • Keuheuleum: Kecewa
 • Kunaon: Mengapa

Contoh kalimat:

 • Haté kabeurangan nu dipiharestina: Hati kehilangan orang yang dicintai
 • Kacidaan ku janji anu teu ditepati: Kecewa dengan janji yang tidak ditepati
 • Kacapi ku kaayaan anu ayeuna: Sedih dengan keadaan saat ini
 • Kanyaah ka bapa anu geus almarhum: Rindu kepada ayah yang sudah meninggal
 • Kasangsaran ku hutang anu numpuk: Kesusahan dengan hutang yang menumpuk
 • Katingalihan ku kaayaan ekonomi anu teu stabil: Kecemasan dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil
 • Kaurungan ku kawajiban anu beurat: Kesempitan dengan kewajiban yang berat
 • Keuheuleum ku hasil anu teu memuaskan: Kecewa dengan hasil yang tidak memuaskan
 • Kunaon kahiji teu bisa ayeuna: Mengapa dulu bisa sekarang tidak bisa

Pepatah Sunda:

 • Hirup ieu saunggaluh, kudu silih tulung jeung silih asih: Hidup ini satu rumpun, harus saling tolong menolong dan saling mengasihi
 • Batu belah jadi dua, tapi hati teu bisa dibelah dua: Batu belah jadi dua, tapi hati tidak bisa dibelah dua
 • Lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik: Lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik

Lagu Sunda yang Sedih:

 • Kasih Sareng Rame oleh Euis Komariah
 • Rindu Asih oleh Hetty Koes Endang
 • Gojang Dangdut oleh Abah Lando
 • Tanjung Sari oleh Doel Sumbang
 • Maenem oleh Tita Sari

Catatan:

 • Kata-kata sedih dalam Bahasa Sunda bisa diungkapkan dengan berbagai cara, baik melalui ungkapan umum, ungkapan tentang cinta, ungkapan tentang kehidupan, pepatah Sunda, maupun lagu Sunda yang sedih.
 • Arti dari kata-kata sedih tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan cara penyampaiannya.

Kata Mutiara Sedih Bahasa Sunda

Berikut beberapa kata mutiara sedih dalam Bahasa Sunda beserta artinya:

 • “Hirup ieu heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh.” (Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)
 • “Sanajan teu lumpat, tapi ulah cicing.” (Biarpun tidak berlari, tapi janganlah diam.)
 • “Rasa anu kacapi teu bisa dipendam.” (Perasaan yang terpendam tidak bisa disembunyikan.)
 • “Malu bertanya sesat di jalan.” (Malu bertanya sesat di jalan.)
 • “Ukup silih asih, silih asah, silih asuh.” (Cukup saling mengasihi, saling mengajari, saling mengasuh.)

Contoh kalimat:

 • “Kadang-kadang di dalam hidup, kita harus merasakan sedih untuk dapat menghargai kebahagiaan.” (Kadang-kadang di dalam hidup, kita harus merasakan sedih untuk dapat menghargai kebahagiaan.)
 • “Kesedihan adalah bagian dari hidup, belajarlah untuk menerimanya dan teruslah melangkah maju.” (Kesedihan adalah bagian dari hidup, belajarlah untuk menerimanya dan teruslah melangkah maju.)
 • “Jangan biarkan kesedihan menguasaimu, bangkitlah dan temukan kembali kebahagiaanmu.” (Jangan biarkan kesedihan menguasaimu, bangkitlah dan temukan kembali kebahagiaanmu.)
 • “Setiap orang memiliki ceritanya sendiri, jangan bandingkan kesedihanmu dengan orang lain.” (Setiap orang memiliki ceritanya sendiri, jangan bandingkan kesedihanmu dengan orang lain.)
 • “Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, karena setelah badai pasti ada pelangi.” (Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, karena setelah badai pasti ada pelangi.)

Catatan:

 • Kata mutiara sedih dalam Bahasa Sunda bisa memberikan motivasi dan penghiburan bagi mereka yang sedang dilanda kesedihan.
 • Arti dari kata mutiara tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pengalaman pribadi masing-masing.

Kasimpulan:

Oleh karna itu sepositif  membuat artikel tentang Kata Kata Bahasa Sunda Sedih tentang Kehidupan dan Cinta Dina kahirupan urang Sunda, kasadihan téh lain hal anu bisa dipikajauhan. Kasadihan bakal datang dina wanda anu rupa-rupa, boh lantaran kapungkur, kalepatan, kamalangan, kasieunan, kaawon, kahakanan, kapalesan, kaduawaan, kapalaan, atawa karangganan. Urang Sunda boga paribasa sarta kecap-kecap nu ngagambarkeun kasadihan anu katampan, anu nuduhkeun yén urang Sunda teu nyingkahan kana éta naon nu di sandiangkeun.

Kasadihan téh lain hal anu kedah di sanghareupan kalawan rasa amarah atawa kasungitan, tapi kedah di tampi kalawan sabada batin. Urang Sunda percaya, sanggeus mangsa kasadihan, mangsa kabungahan bakal datang. Jaga urang paimut kana hirup, sabab hirup téh lir roda berputar, sadiaheun urang pikeun ngalamunkeun kasadihan bari ngarandapan supaya urang di paparin kasabaran jeung kawaskitan dina ngalantonan hirup.